torsdag 22 augusti 2013

Gratis material för lässtrategier

Ni har väl inte missat Läsfixarna - ett gratis material för att arbeta med läsförståelse.


"En spågumma, en apa, en detektiv och en cowboy – fyra figurer som dina elever kan ha med sig när de ska ta sin an och förstå innehållet i texter. Vi kallar dem Läsfixarna.
Läsfixarna är en av de undervisningsmodeller som beskrivs i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse, och är också en av de modeller som eleverna får möta i läromedlet ABC-klubben i åk 2 och 3. 
Syftet med användningen av Läsfixarna och andra strategier är att det ska ske en överföringseffekt, så att de kan användas som tankestöd i nya sammanhang vid möten av olika texter framöver."


Text hämtad härifrån.


Det är helt enkelt fyra fina bilder som symboliserar olika sätt att ta sig an en text:
En spågumma: Förutspår handlingen och tar hjälp av bilder, rubriker och omslag.
En apa (Nicke Nyfiken): Ställer frågor före, under och efter läsningen. Syftet är att hitta vad som är viktigt och mindre viktigt i texten.
En detektiv: Reder ut oklarheter, allt ifrån textens innehåll till svåra ord eller svår meningsbyggnad.
En cowboy (Cowboy Jim): Ringar in och sammanfattar texten. Vad är centralt?

Bilderna kan sättas upp i klassrummet och användas som bildstöd när klassen ska möta texter. "Vilken av figurerna ska vi vara nu när vi undrar vad som kommer att hända?"

Har du aldrig fått möjlighet att lyssna på Barbro Westlund när hon föreläser finns hon här. Inspelningen är gjord under en konferens om språkstörning arrangerad av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, i april 2012.

Bra tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar